Mã Zip Hà Nội 2019


Nhiều bạn thắc mắc mã bưu chính 5 số hay 6 số. Mã Zip Code tại Tỉnh Sơn La. Tất cả mã bưu điện (Zip Code) mới nhất của 30 quận huyện tại Hà Nội được sử dụng trong mọi giao dịch nhận, gửi tiền hoặc opciones binarias descarga metatrader 4 bưu phẩm trên thế giới Hồ Chí Minh có mã là từ số 70000 đến 74000, mã bưu chính Hà Nội có mã từ 10000-14000. Mã Zip Code tại Tỉnh Lai Châu. Mã thành phố, mã tỉnh, mã huyện và mã xã toàn quốc 2019 Mã tỉnh: 01 - Mã THÀNH PHỐ HÀ NỘI: 01. Programm herunterladen und Dateien packen, entpacken und komprimieren. Mã Zip Code tại Tỉnh Hà Giang. Mã Zip Code tại Tỉnh Điện Biên. Trong đó chữ số đầu tiên cho biết mã vùng, hai chữ số đầu tiên xác định tên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; bốn chữ số đầu xác định mã quận, huyện, và đơn vị hành chính. Mã bưu điện - Zip code Hà Nội là một mã số định danh, nhằm xác định vị trí địa lý của địa chỉ bưu điện nhận(phát) cụ thể – Zip Code Hà Nội: 100000 – Zip Code TPHCM: 700000 – Zip Code Huế: 530000 – Zip Code mã zip hà nội 2019 Đà Nẵng: 550000. Mã Zip Code tại Tỉnh Cao Bằng. Programm herunterladen und Dateien packen, entpacken und komprimieren. Auf PC opciones binarias que significa und Mac schnell Dateien zippen und entzippen und Archive erstellen..